Voeg jezelf toe aan de wachtlijst voor Keep-on-running: een balans zoeken tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsstelsel-em. Prof Dirk De Clercq