Betaalmethode

Tijdens het inschrijven via de website, dient u de betalingswijze aan te geven. U vindt er ook de richtlijnen die te volgen zijn, naargelang uw keuze (meerdere keuzes mogelijk). Gelieve betalingen zonder factuur te vermijden. Indien u achteraf van betalingswijze wenst te veranderen, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25€ aangerekend aangezien dit voor het secretariaat extra werk met zich meebrengt. Als u problemen ondervindt tijdens uw inschrijving of vragen heeft, dan helpen wij u graag.

BETALING PER FACTUUR

U Betaalt de cursus wanneer u de factuur hiervoor van ons heeft ontvangen. Op de factuur staan alle benodigde gegevens. U kunt de betaling doen via overschrijving.

KMO-PORTEFEUILLE

U heeft geen factuur nodig om uw aanvraag in te dienen voor betaling via KMO-portefeuille. Het is raadzaam om na inschrijving onmiddellijk uw subsidie aan te vragen, daar deze procedure enkele weken kan duren. Het erkenningsnummer voor ACREHAB-activiteiten is: DV.O103194 (hoofdletters DV.O, gevolgd door de cijfers 103194). De NACE-code voor Ambulante revalidatieactiviteiten is: 86905

5-Stappenplan voor aanvraag van uw KMO-Portefeuille

  1.     U schrijft zich in voor een opleiding via onze website. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van uw inschrijving. OPGELET: Deze kan in uw SPAM terechtkomen. Controleer deze indien u geen mail ontvangt.
  2.     U doet een subsidieaanvraag via http://www.kmo-portefeuille.be/
  3.     Na de aanvraag stort u 70% van de cursusprijs (uw eigen aandeel) naar Sodexo.
  4.     De Vlaamse Overheid stort de resterende 30% in uw KMO-portefeuille.
  5.     U geeft opdracht tot betaling van de factuur wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.

(Indien u ook vormingsbonnen wenst te gebruiken dan bedraagt het totaalbedrag van uw subsidieaanvraag de totale cursuswaarde verminderd met de waarde van uw Vormingsbon(nen).

VORMINGSBONNEN

Indien u vormingsbonnen wenst te gebruiken dient u dit bij uw inschrijving in te geven. Er wordt gewerkt met digitale codes. U kunt meerdere vormingsbonnen/codes ingeven. Zodra u één code heeft ingegeven verschijnt er een extra veld. Uw code is gelinkt aan het daaraan toegekende tegoed. Heeft u nog oude vormingsbonnen? Neem contact op met ons secretariaat.

DISCLAIMER

De procedure voor en het proces van het aanvragen van opleidingssubsidies is eigendom van de Vlaamse overheid. De aanvrager/cursist is verantwoordelijk voor het tijdig indienen en opvolgen van zijn/haar subsidieaanvragen. ACREHAB verschaft informatie over de procedure via de website, maar is in geen geval aansprakelijk voor subsidieaanvragen.