Betaalmethode

Tijdens het inschrijven via deze website, dient u een betalingswijze aan te geven. U vindt er ook de respectievelijke richtlijnen die te volgen zijn, naargelang uw keuze. Gelieve betalingen zonder factuur te vermijden. Indien u achteraf van betalingswijze wenst te veranderen, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25€ aangerekend aangezien dit voor het secretariaat extra werk met zich meebrengt. Als u problemen ondervindt tijdens uw inschrijving of vragen heeft, dan helpen wij u graag.

BETALING PER FACTUUR

U betaalt de cursus wanneer u de factuur hiervoor van ons heeft ontvangen. Op de factuur staan alle noodzakelijke gegevens. U kan de betaling doen via overschrijving.

KMO-PORTEFEUILLE

U heeft geen factuur nodig om uw aanvraag in te dienen voor betaling via KMO-portefeuille. Het is raadzaam om na inschrijving onmiddellijk uw subsidie aan te vragen, daar deze procedure enkele weken kan duren. Het erkenningsnummer voor ACREHAB-activiteiten is: DV.O103194 (hoofdletters DV.O, gevolgd door de cijfers 103194). De NACE-code voor Ambulante revalidatieactiviteiten is: 86905.

5-stappenplan voor aanvraag van uw KMO-Portefeuille

  1. U schrijft zich in voor een opleiding via onze website. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van uw inschrijving. OPGELET: Deze kan in uw SPAM terechtkomen. Controleer deze indien u geen mail ontvangt.
  2. U doet een subsidieaanvraag via deze link.
  3. Na de aanvraag stort u 70% van de cursusprijs (uw eigen aandeel) naar Sodexo.
  4. De Vlaamse Overheid stort de resterende 30% in uw KMO-portefeuille.
  5. U geeft opdracht tot betaling van de factuur wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.

DISCLAIMER

De procedure voor en het proces van het aanvragen van opleidingssubsidies is eigendom van de Vlaamse overheid. De aanvrager/cursist is verantwoordelijk voor het tijdig indienen en opvolgen van zijn/haar subsidieaanvragen. ACREHAB verschaft informatie over de procedure via de website, maar is in geen geval aansprakelijk voor (niet-toegekende of verkeerd gelopen) subsidieaanvragen.