Annulerings- & wijzigingsvoorwaarden

Om een inschrijving te annuleren, stuurt u een e-mail naar het ACREHAB-secretariaat via acrehab@ugent.be

De datum van annuleren is de datum van ontvangst van uw e-mailbericht door ons secretariaat.

Annuleren kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de cursist. U dient de annulatie dan zo spoedig mogelijk en vóór de start van de cursus via mail door te geven, met in bijlagen de nodige attesten. Originele attesten dient u vervolgens per post te sturen naar: Secretariaat Academie voor Revalidatiewetenschappen, vakgroep Revalidatiewetenschappen, Campus UZ, Corneel Heymanslaan 10, Gent, 2B3.007.

Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, indien dit al was vereffend, terug gestort. Let wel: ziekte of ongeval waardoor de deelnemer slechts een deel van de sessies afwezig is geeft geen aanleiding tot kosteloze annulatie.

Annuleren kan niet kosteloos in alle andere gevallen. Dan gelden de volgende regels:

  • Annuleert u > 21 kalenderdagen vóór de start van de cursus? U betaalt een forfaitair bedrag van 50 euro als tussenkomst voor de administratiekosten.
  • Annuleert u tussen de 21 en 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus? U betaalt 25 % van het inschrijvingsgeld
  • Annuleert u minder of gelijk aan 7 kalenderdagen vóór de start van de cursus? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld. 
  • Bij annulatie van een webinar wordt een administratieve vergoeding van 25 euro aangerekend.

Indien U betaald heeft middels de KMO-portefeuille dan dient u gelijktijdig met de annulatie de gegevens van de projectaanvraag (projectnummer en het totaal projectbedrag) mee te sturen naar acrehab@ugent.be. Wij storten dan, conform de annulatievoorwaarden, het gehele bedrag of een deel terug aan de KMO-portefeuille. De terugbetaling aan Klant wordt gedaan door de KMO-portefeuille. Deze procedure kan enkele weken duren. ACREHAB is niet verantwoordelijk voor deze procedure of de terugbetaling aan Klant. 

Indien u achteraf een wijziging wenst aan te brengen in uw inschrijving en nadat de factuur reeds werd opgemaakt, wordt er hiervoor een administratieve kost van 25 € aangerekend.

Waarom hanteert ACREHAB deze kosten?

Enerzijds brengen elke annulering en wijziging administratief werk met zich mee. Daarom hanteren wij deze forfaitaire bedragen. Anderzijds zijn er voor vele cursussen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om te vermijden dat cursusplaatsen gehypothekeerd raken doordat personen zich te snel inschrijven en vervolgens weer annuleren, past ACREHAB deze annuleringsvoorwaarden toe. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.