Tinnitus: de impact van een multidisciplinaire aanpak

Tinnitus, de perceptie van een geluid zonder extern identificeerbare stimulus, treft zowat 10-20% van de algemene populatie, waarvan 2% lijdt aan een ernstige vorm. Paramedici en artsen worden dus niet zelden geconfronteerd met deze pathologie, ofwel als vermelding bij behandeling van andere al dan niet gerelateerde klachten, ofwel als onderwerp van de hulpvraag. 

Deze navorming richt zich op alle (para)medici, en in het bijzonder kinesitherapeuten, die meer wensen te weten over de aanpak van patiënten met tinnitus. Kernvragen die hierbij zullen worden beantwoord zijn de mogelijke medische oorzaken van tinnitus, alarmsymptomen en indicaties tot doorverwijzing, algemene screening naar ernst van de tinnitus en draaglast, en de verschillende therapeutische benaderingen van oorsuizen. Deze navorming wordt gegeven door een multidisciplinair team van lesgevers bestaande uit clinici en onderzoekers uit verschillende domeinen waaronder de kinesitherapie, manuele therapie, audiologie, psychologie en geneeskunde.

De navorming start met een introductie over de fysiologie en pathofysiologie van het gehoor en tinnitus. Daarna komen verschillende specialismen aan bod waarbij experten vanuit hun insteek de multidisciplinaire aspecten belichten. Hierbij worden de medische screening, intake (inclusief vragenlijsten) en kernsymptomen van tinnitus toegelicht. Ook de organisatie en werking van het multidisciplinair tinnitusteam komen aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de rol van de audioloog bij de assessment van tinnitus(klachten) en therapeutische begeleiding. De psychologische aspecten die bijdragen tot de aandoening en de behandeling ervan worden besproken, waaronder prevalentie en alarmsymptomen van psychiatrische comorbiditeiten zoals angst- en stemmingsstoornissen, fobieën, slaapstoornissen, middelenmisbruik en -afhankelijkheid. De algemene psychiatrische aanpak, waaronder de psychologische screening bij de tinnituspatiënt waarbij we de aangewende vragenlijsten en bevragingstechnieken overlopen en de verschillende psychologische begeleidingstechnieken (bv. cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische benadering) worden toegelicht. Vervolgens wordt verder toegespitst worden op de rol van kinesitherapie binnen de therapeutische aanpak van tinnitus. Zowel de cervicogene somatisch moduleerbare tinnitus, als tinnitus gerelateerd aan stress- en spanningsklachten, komen aan bod. We hebben hierbij aandacht voor de gevolgen van stress bij de tinnituspatiënt, waaronder concentratiestoornissen, vermoeidheid, oppervlakkige ademhaling, gespannen musculatuur en houding, verstoring lichaamsbesef, en hoe we hierop kunnen inspelen met onze de beschikbare therapeutische technieken. Zowel de kinesitherapeutische screening naar nek- of kaakgewrichtsklachten als therapieën/manipulaties die verlichting kunnen geven komen hierbij aan bod. Na een theoretische benadering, wordt ruimschoots de tijd genomen om de beschreven technieken praktisch in te oefenen onder begeleiding van de lesgever(s).

Leerdoelen:

1. Je krijgt inzicht in de anatomie en fysiologie van het auditief systeem en de mogelijke medische oorzaken van tinnitus;

2. Je beheerst de medische screening en intake (o.a. op basis van vragenlijsten) van patiënten met tinnitus-klachten;

3. Je leert omgaan met verschillende psychologische begeleidingstechnieken;

4. Je kan patiënten met duidelijke somatische tinnitus klachten onderscheiden van patiënten met andere vormen van tinnitus;

5. Je kan een behandelplan opstellen voor patiënten met somatische tinnitus.

Doelgroep:

Kinesitherapeuten, manueel therapeuten, audiologen, psychologen, NKO-artsen met interesse in de multidisciplinaire benadering van tinnitus

Opgelet: Deze cursus bestaat uit 2 delen.

  • Op 21/10/2024 van 13:00 tot 15:00 gaat het eerste deel online door in de vorm van een webinar (de link naar webinar wordt een week voor aanvang naar de deelnemers verstuurd).
  • Op 08/11/2023 van 09:00 tot 17:00 gaat het tweede deel op de campus door in de vorm van een praktijkgerichte fysieke cursusdag.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen tijdens de 'on campus' vormingsdag. Opgelet wanneer u >5 werkdagen voor de start inschrijft op deze vorming kunnen we enkele een digitale syllabus voorzien.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (aangevraagd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina. Update: Deze specifieke navorming heeft recht op steun vanuit de KMO-Portefeuille.

PQK - accreditatie voor kinesitherapeuten (toegekend):

  • Algemeen kwaliteitslabel: 18 punten

Indien u als arts deelneemt en accreditatie wenst gelieve ons vooraf aan de activiteit hieromtrent te contacteren.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Tinnitus: de impact van kinesitherapie binnen een multidisciplinaire aanpak