Interuniversitair Online Symposium "Het spinnenweb van motorisch leren bij kinderen met DCD 2021"

Waarom dit symposium volgen?

Als kinesitherapeut en ergotherapeut, werkzaam binnen de pediatrische revalidatie, ben je dagelijks bezig met het aanleren van motorische vaardigheden. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe doe je dit? Wat werkt het beste? Welke mogelijkheden zijn er? Wat te doen als iets niet werkt? Tijdens dit symposium wordt er ingegaan op deze aspecten.   Het aantal deelnemers voor dit online symposium is beperkt, omdat er tijdens de workshops interactief wordt gewerkt.

Programma:

•    13.30 uur: Welkom

•    13.40 uur: Plenaire lezing "Het spinnenweb van motorisch leren''

•    14.30 uur: Pauze

•    14.40 uur: Workshop ronde 1

•    15.40 uur: Pauze

•    15.50 uur: Workshop ronde 2

•    16.50 uur: Plenaire afsluiting

•    17.00 uur: Einde

 

Lezing “Het spinnenweb van motorisch leren” Katrijn Klingels en Ingrid van der Veer

Tijdens deze lezing krijg je inzicht in het motorisch leren toegepast bij kinderen. Allereerst zal het toepassen van motorisch leren worden gekaderd binnen het therapeutisch handelen. Daarna zal er worden ingezoomd op impliciet en expliciet motorisch leren, het geven van instructie en feedback, de oefencontext en motorische leerstrategieën. In de workshops zal de focus liggen op de verschillende manieren van aanbieden binnen impliciet en expliciet motorisch leren. Elke deelnemer volgt beide workshops, de volgorde kan verschillen.

Workshop “Motorisch leren toegepast op fijn motorische taken” - Barbara De Mey en Griet Dewitte

In deze praktijkgerichte workshop passen we de principes van het motorisch leren toe op een drietal fijn motorische activiteiten. We denken samen na hoe we de taken zoals schrijven, knippen en knoopjes openen en sluiten kunnen analyseren en aanleren bij kinderen met DCD. Doen we dat via impliciet/expliciet leren? Hoe gaan we variëren? Welke strategieën gebruiken we om deze vaardigheden aan te leren?

Workshop “Motorisch leren toegepast op grof motorische taken” Ingrid van der Veer en Eugène Rameckers

In deze praktijkgerichte workshop worden de principes van motorisch leren toegepast op grof motorische activiteiten met gebruik van video bij kinderen met en zonder DCD. Door middel van casuïstiek, discussie en ervaringsopdrachten wordt er een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Interuniversitair Online Symposium "Het spinnenweb van motorisch leren bij kinderen met DCD"

Online beschikbaar

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 75,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
26/03/2021 - 13:30-17:00