Het Klinisch Neurologisch Onderzoek (KNO)- Els De Corte en Wim De Wilde

Cursusdatum: dinsdag 18/05/2021

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

 

Inhoud:

Het opstellen van een doelgericht oefenprogramma bij personen met een neurologische aandoening vormt vaak een oefening in klinisch redeneren. Omwille van de complexiteit van het neurologische systeem is een gestructureerd onderzoek van de verschillende deelaspecten noodzakelijk. Het klinisch neurologisch onderzoek (KNO) is een evaluatiemethode die neurologen gebruiken om de neurologische systemen stap voor stap te screenen, het letsel te lokaliseren en de diagnose vast te stellen. De eerste bevindingen uit het specialistisch KNO worden meestal aangevuld met resultaten uit medische beeldvorming en technische onderzoeken. De pijlers van het KNO bestaan dan ook uit :           1. een doelgerichte anamnese, 2. een systematisch onderzoek van het zenuwstelsel aan de hand van klinische testen en 3. aanvullend technisch onderzoek. Ook voor de kinesitherapeut biedt een doorgedreven inzicht in het KNO een meerwaarde, onder meer in het  herkennen, onderzoeken en  interpreteren van neurologische symptomen en de invloed ervan op het functioneren van de patiënt. Vanuit de stoornissen (motorische, sensorische, cognitieve, …) kan de functionaliteit (gang, evenwicht, …) van de patiënt beter geïnterpreteerd worden. Het activiteitenniveau kan indien nodig nog verder onderzocht worden aan de hand van specifieke testbatterijen, dit alles met het oog op het opstellen van behandeldoelen en een efficiënt behandelplan. De eigen informatie uit het kinesitherapeutisch KNO wordt best aangevuld met informatie verzameld door het multidisciplinaire team. In deze cursus wordt het KNO vanuit een kinesitherapeutische invalshoek opgefrist, zowel op vlak van inzicht als op vlak van vaardigheden. Ook de toepassing ervan bij enkele casussen draagt bij tot het verdiepen van de competenties in het klinisch onderzoeken en interpreteren van neurologische symptomen.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Het Klinisch Neurologisch Onderzoek (KNO)- Els De Corte en Wim De Wilde

Laatste plaatsen
Beschrijving
Docenten:

Els De Corte is kinesitherapeut en werkt als praktijkassistent aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen. Zij geeft voornamelijk les in praktijklessen binnen neurologische revalidatie waaronder revalidatie na CVA en bij vestibulaire stoornissen. Daarnaast is ze werkzaam als kinesitherapeut in het AZ Jan Palfijn (Gent), op een revalidatiedienst Neurologie en een ambulante dienst voor vestibulaire revalidatie.

Wim De Wilde is werkzaam in het domein van de neurologische revalidatie, enerzijds als kinesitherapeut in een groepspraktijk voor volwassenen met een neurologische aandoening, anderzijds als praktijkassistent aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen waar hij meewerkt aan het praktijkonderwijs binnen het domein van de neurologische revalidatie.

Inschrijven

Prijs
€ 230,00
18/05/2021 - 09:00-17:00