Sputumevacuerende en volumerecruterende respiratoire kinesitherapie bij minder mobiele en/of weinig tot niet-coöperatieve volwassenen en ouderen-Sara Bernaert en Stijn Van Der Sypt en Bruno Zwaenepoel

Cursusdatum: dinsdag 17 en 24/11//2020

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus UZ Gent,Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan), ingang 46, gebouw B3, op 17/11/2020 in leslokaal 3.1- 3de verdieping en op 24/11/2020 in Practicum 2.3 en 2.4

Inhoud:

Binnen de sputumevacuerende en volumerecruterende technieken kennen we een veelheid van behandelmethoden. Hoe minder mobiel of minder coöperatief de patiënt is, hoe moeilijker het wordt om tot een efficiënte behandeling te komen.

In deze cursus gaan we dieper in op het arsenaal aan kinesitherapeutische technieken waar we kunnen uit putten. We leren ze toepassen in, en aanpassen aan verschillende situaties. We richten ons hierbij op de groep patiënten die -om diverse redenen- weinig tot niet-coöperatief of weinig tot niet mobiel is. We denken hierbij enerzijds aan gehospitaliseerde patiënten (waarbij vaak een veelheid aan hulpmiddelen beschikbaar is), en anderzijds aan volwassenen en ouderen die thuis, in de praktijk of in een residentie (WZC, DVC,…) behandeld worden (waarbij we vaak weinig tot geen hulpmiddelen ter beschikking hebben).

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Sputumevacuerende en volumerecruterende respiratoire kinesitherapie bij minder mobiele en/of weinig tot niet-coöperatieve volwassenen en ouderen-Sara Bernaert en Stijn Van Der Sypt

Volzet (wachtlijst)

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 430,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
17/09/2020 - 09:00-17:00
24/09/2020 - 09:00-17:00
Inschrijven op wachtlijst