Reumatologische identificatie en revalidatie revisited

Elk jaar vindt de Wereld Kinesitherapie Dag plaats op 8 september. In 2022 staat het thema osteoarthritis centraal. In het kader van dit thema organiseerde ACREHAB in deze week een webinar rond de identificatie en behandeling van reumatologische aandoeningen. Heb je deze webinar gemist, geen probleem via uitgesteld kijken heb je nog steeds de kans om deze te bekijken op ons leerplatform. Heb je vraag over de webinar dan kan je deze op het vragenforum stellen aan de lesgevers.

INHOUD

Het landschap van de reumatologie kende de laatste decennia een enorme evolutie, met een optimalisatie van diagnostiek, uitbreiding van behandelingsmogelijkheden en een gunstiger prognose voor reumapatiënten als gevolg. Hierdoor is er een duidelijke afname van (zichtbare) fysieke beperkingen. In deze webinar zullen de verschillende types van reumatische aandoeningen besproken worden, met hun specifieke eigenschappen.

Beweging wordt nog steeds als de hoeksteen van therapie beschouwd. De rol van de kinesitherapeut in het management van reumatische aandoeningen komt daarom uitvoerig aan bod. Zowel het preventief werken als het oppikken van red flags en effectief behandelen van aanwezige problemen en beperkingen komen aan bod.

LEERDOELEN

Na het volgen van deze webinar hebt u volgende leerdoelen bereikt:

  • Het kunnen onderscheiden van de verschillende types reuma en het herkennen van reumatische ziektebeelden bij patiënten, inclusief het detecteren van red flags;
  • Kennis hebben over nieuwe medicamenteuze behandelingsopties;
  • Het opstellen van een aangepaste behandelaanpak per aandoening;
  • Het correct kunnen plaatsen van beweging/oefentherapie en sport in reumatologische context.

DOELPUBLIEK

Deze webinar is interessant voor artsen, kinesitherapeuten en bewegingswetenschappers.

U kan deze webinar dewelke live doorging op 06-09-2022 uitgesteld bekijken via ons leerplatform. Zodra uw inschrijving voltooid is, ontvangt u een e-mail met uw toegangsgegevens. Op het leerplatform kan u de cursus terug vinden door te zoeken op ‘ACREHAB - Reumatologische identificatie en revalidatie revisited 2022’. Zodra u deze e-mail ontvangt, blijven de lesmaterialen op het leerplatform onbeperkt toegankelijk gedurende 14 dagen. Tijdens deze periode kan u het videomateriaal in één keer bekijken of kan u de video pauzeren en terug starten op verschillende momenten en dit zo vaak u wenst.

Na 14 dagen ontvangt u automatisch van ons via e-mail een online formulier waarbij u gevraagd wordt om 7 inhoudelijk vragen te beantwoorden met juist of fout voor het bekomen van PQK-accreditatie. U wordt door ons op de hoogte gebracht van de uitkomst, wanneer u hierbij 5 of meer vragen correct heeft worden de accreditatiepunten automatisch aan uw PQK-portfolio toegevoegd.

We wensen u een leerrijke online navorming toe!

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Reumatologische identificatie en revalidatie revisited

Online beschikbaar

Inschrijven

Prijs
€ 35,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)