Van klinisch redeneren tot terugkeer-naar-sport: besluitvorming bij enkelletsels

De gevolgen van enkelverzwikkingen worden meestal onderschat zowel op korte als op lange termijn. Na een eerste laterale enkelverzwikking ontwikkelt 40% van deze populatie chronische enkelinstabiliteit. Dit leidt in vele gevallen tot het stoppen van fysieke activiteit en draagt bij tot een sedentaire levensstijl (en alle nefaste risico’s daaraan verbonden op lange termijn). Vandaar om best vanaf het begin enkelverzwikkingen serieus te nemen. De activiteit houdt in om samen met de cursisten aan de hand van casussen de meest recente wetenschappelijke richtlijnen en consensus statements betreffende diagnose, revalidatiemonitoring (ROAST) en terugkeer-naar-sport besluitvorming door te nemen, als zowel de procedures en testen te laten uitvoeren en beheersen. Dit met als doel om de geziene materie onmiddellijk te kunnen toepassen in de praktijk na deze activiteit.

Competenties/leerdoelen

1.    Deelnemers verwerven kennis en inzicht omtrent de laatste nieuwe wetenschappelijke literatuur, richtlijnen en consensus statements omtrent het klinisch redeneren, de revalidatiemonitoring en de terugkeer-naar-sport besluitvorming na een enkelverzwikking.

2.    Deelnemers begrijpen de nood om enkelverzwikkingen als volwaardige musculoskeletale letsels (met neurologische aanpassingen op de achtergrond) te beschouwen alsook de nood om dergelijke letsels nauwer op te volgen en meer doorgedreven te behandelen in de praktijk.

3.    Deelnemers ontwikkelen hun klinisch redeneervermogen verder omtrent enkelverzwikkingen en verwerven handige tools die hen in de praktijk kunnen ondersteunen van begin tot einde in de revalidatie van enkelverzwikkingen.

4.    Deelnemers passen deze kennis en inzichten toe in de praktijk; hiertoe behoren klinische testen, vragenlijsten en functionele prestatietesten.

5.    Deelnemers reflecteren kritisch op hun eigen handelen alsook de gepresenteerde inhoud.

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Van klinisch redeneren tot terugkeer-naar-sport: besluitvorming bij enkelletsels

Beschrijving

Docenten: Jo Verschueren en Bruno Tassignon

Jo Verschueren behaalde zijn joint-PhD (Vrije Universiteit Brussel: Doctor in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie; Vrije Universiteit Amsterdam: Doctor) in april 2021 en is momenteel postdoctoraal onderzoeker aan de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Jo is daarnaast nog steeds actief als sportkinesitherapeut en werkt sinds 2010 als Assisterend Academisch Personeel op de onderzoeksgroep en is onder meer coördinator van de afstudeerrichting 2e Master Sportkinesitherapie. In het verleden werkte hij samen met de Belgische nationale hockey- en volleybalploeg.

Bruno Tassignon behaalde zijn joint-PhD (Vrije Universiteit Brussel: Doctor in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie; Vrije Universiteit Amsterdam: Doctor) in oktober 2021 en is momenteel postdoctoraal onderzoeker aan de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksgebied omvat: terugkeer-naar-sport besluitvorming, sportblessurepreventie, vermoeidheid en het brein. Bruno is tevens ook betrokken in het onderwijs van de opleiding 'Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie' aan de VUB waar hij mede de vakken "functionele trainingstherapie", "trainingsleer en begrippen van de revalidatietraining", "begrippen van de sportkinesitherapie", ... doceert. Hij werkte in het verleden al samen met de topsportschool Volleybal en Atletiek (Gent).

 

Inschrijven

Prijs
€ 230,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
28/04/2022 - 09:00-17:00