Participatiegericht werken aan de hand van de ICF

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector om klinisch te redeneren, gezondheidsgegevens te ordenen en interdisciplinair te communiceren. Bovendien wordt participatie bij kinderen*, volwassenen* en ouderen* naar voor geschoven als primaire uitkomstmaat van een geslaagd revalidatietraject.

Participatie:

o    Wat is participatie? o    Het belang van participatie in de revalidatie. o    Participatie meten?

  •         Welke meetinstrumenten bestaan er?
  •          Het kiezen van het juiste instrument.
  •          Hands-on training van instrumenten bij   

         •    Kinderen*  - YC-PEM

         •    Volwassenen *- GPS

         •    Ouderen* - BIA.

o    Doelen bepalen aan de hand van de instrumenten en implementatie in de klinische praktijk. o    Rapportage aan de hand van participatie en ICF.

ICF:

o    De ICF als denkkader in de revalidatie. o    Het gebruik van de ICF in de revalidatie. o    Valkuilen van de ICF: sterktes, voor- en nadelen. o    Het gebruik van de ICF browser. o    De link van ICF met andere modellen en systemen - link met BelRAI. o    Gebruik van ICF core sets

  •          Revalidatie, rugpijn, CVA, arbeid…*
  •          CP, Autisme, ADHD,…*
  •          Geriatrie, depressie,…*

o    ICF in het ‘elektronisch patiëntendossier’.

Wat haal je uit de cursus:

Je begrijpt participatie in al zijn facetten, je kan participatie meten, je kan de resultaten van meetinstrumenten interpreteren en gebruiken om doelen te bepalen voor je interventie, je kan een functiegericht profiel opstellen op basis van de ICF en de core-sets en je kan ICF gebruiken in teamvergaderingen en in rapportage. Je kan een team aansturen om op basis van ICF en participatie te redeneren.

* Theorie wordt gezamenlijk aangeboden, de praktijksessies worden opgesplitst per leeftijdscategorie.

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij  Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Participatiegericht werken aan de hand van de ICF