Evidence based behandelen bij patiënten met nekpijn 2021

Inhoud:

Deze tweedaagse cursus heeft als doel een brede waaier aan mogelijkheden aan te bieden om de individuele patiënt met nekklachten te onderzoeken en te behandelen. In de eerste plaats bieden we een overzicht van een gestructureerde evaluatie van de patiënt met nekpijnklachten met als doel het dominante dysfunctiepatroon bij de patiënt vast te stellen. Hierbij dient het klinisch denkkader als leidraad. Dit denkkader dient tevens als aangrijpingspunt bij het opstellen van een behandelplan.

Op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek enerzijds en de noden van de patiënt anderzijds, is het noodzaak een gericht behandelplan samen te stellen.

Uit recente meta-analyses blijkt de evidentie voor de conservatieve behandeling van nekpijn het grootst voor multimodale therapie, met name een combinatie van manuele therapie en oefentherapie. Manuele therapie en oefentherapie zijn echter ruime begrippen en het is dan ook onze taak als therapeut om de juiste behandeltechnieken te kiezen in functie van de individuele patiënt.

In deze cursus zullen zowel articulaire, neurogene als neuromusculaire technieken gedemonstreerd en ingeoefend worden en gekaderd worden in functie van de klinische presentatie van de patiënt. De geziene technieken zullen op het einde van deze cursus geïntegreerd worden aan de hand van een casus.

Docenten:

Barbara Cagnie studeerde af als kinesitherapeut (1999) en manueel therapeut (2001) aan de Universiteit Gent. In 2005 behaalde ze haar doctoraat in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie. Van 2006 tot 2012 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker binnen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen in combinatie met het werken als zelfstandige manueel therapeut in de klinische praktijk. Ze is professor en voltijd docent aan de vakgroep REVAKI van de UGent. Haar onderwijs en onderzoek, evenals haar klinische expertise, zijn specifiek gericht op onderzoek en behandeling van nekpijn, met name op de onderliggende perifere en centrale mechanismes bij nekpijn en de evaluatie van klinische interventies binnen de verschillende subgroepen van patiënten met nekpijn. Ze is auteur van meer dan 70 internationale publicaties, geeft cursussen op nationaal en internationaal niveau en schreef twee boeken over oefentherapie en manuele therapie bij nekpijnaandoeningen.

 

Bart Vanthillo is licentiaat LO & kinesitherapie en erkend manueel therapeut van de eerste generatie. Hij heeft een ruime praktijkervaring (vanaf 1991) en sindsdien ook part-time verbonden aan de Universitaire opleiding kinesitherapie UGent en de postgraduaatopleiding musculoskeletale kinesitherapie (manuele therapie). Bart is vooral gespecialiseerd in de revalidatie en behandeling van wervelkolomproblemen op alle leeftijden. Daarnaast heb ik ook veel ervaring met chronische pijnpatiënten inclusief fibromyalgie; kaakgewrichtsproblemen; hoofdpijn, duizeligheid, tinnitus (oorsuizen); staartbeenklachten. Bart is een van de initiatiefnemers van het Instituut Permanente Vroming Kinesitherapie (IPVK).

 

Kristof De Corte specialiceerde zich in de orthopedische manuele therapie aan de postacademische opleiding van de UGent. Zijn interesse spitste zich daarna vooral toe op motorische controle en spierdisbalans. Sinds 2000 werkt Kristof als zelfstandig kinesitherapeut en sinds 2004 is hij verbonden aan het postgraduaat Manuele Therapie aan de vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en het Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie (IPVK).

 

Leen Uyttendaele

Opleiding

  • Master in de REVAKI, optie Musculoskeletale Kinesitherapie (2009)
  • Postgraduaat Musculoskeletale Kinesitherapie (2010)
  • Myofasciale Therapie (Trigger) (2012)

Tewerkstelling

  • Privépraktijk Kine Consult te Gent
  • Praktijkassistent basisopleiding REVAKI
  • Praktijkassistent Postgraduaat Manuele Therapie

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Generiek toegankelijke kinesitherapie Evidence based behandelen bij patiënten met nekpijn

Inschrijven op deze les

Prijs
€ 430,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
18/06/2021 - 09:00-17:00
19/06/2021 - 09:00-17:00