Veilig behandelen van patiënten met hoofdpijn en nekpijn volgens het IFOMPT Cervical Frame

Veilig behandelen van patiënten met hoofdpijn en nekpijn

Korte beschrijving: Nekklachten en hoofdpijn komen veel voor. De cervicale wervelkolom is dan ook een regio die veel door fysiotherapeuten en manueel therapeuten behandeld wordt. Ofschoon ernstige complicaties na behandeling van de nekregio relatief weinig voorkomen, is het voor therapeuten belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van mogelijk aanwezige risicofactoren en tekenen van onderliggende vasculaire problematiek. Een grondige kennis van de anatomie van de cervicale regio is hierbij belangrijk. Dit geldt voor zowel fysiotherapeuten als manueel therapeuten. Deze cursus focust op het klinisch redeneerproces van fysiotherapeuten en manueel therapeuten met betrekking tot het veilig behandelen van de cervicale wervelkolom. Er wordt stil gestaan bij vasculaire pathologieën die in de cervicale regio aanwezig kunnen zijn, risicofactoren voor het optreden van ernstige complicaties, contra-indicaties voor behandeling en belangrijke aspecten bij het uitvoeren van anamnese en lichamelijk onderzoek. Tijdens deze interactieve cursus wordt gebruik gemaakt van de laatste wetenschappelijke publicaties en het in 2020 verschenen IFOMPT Cervical Framework.

Voorbereiding: Deelnemers ontvangen voorafgaande aan de cursus een voorbereidingsopdracht (1 uur voorbereidingstijd).

Voorlopig programma:

9:00 – 9:15       Introductie op het onderwerp

9:15 – 9.30       Interactieve poll

9:30 – 10:15     Risico’s samenhangend met behandeling van de cervicale wervelkolom

10:15 – 10:45   Pauze

10:45 – 11:00   Het IFOMPT Framework

11:00 – 11:30    Relevante anatomie

11:30 – 12:00    Clinical reasoning

12:00 – 13:00    Pauze

13:00 – 14:00    Risicofactoren en contra-indicaties

14:00 – 15:00    Anamnese

15:00 – 15:15    Pauze

15:15 – 16:15    Lichamelijk onderzoek

16:15 – 16:45    Veilig behandelen

16:45 – 17:00    Vraag en antwoord

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij  Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Veilig behandelen van patiënten met hoofdpijn en nekpijn

Beschrijving

Dr. Nathan Hutting is praktiserend fysiotherapeut en manueel therapeut en is werkzaam als associate professor bij het lectoraat Arbeid & Gezondheid van HAN University of Applied Sciences in Nijmegen in Nederland. Hij is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) en vertegenwoordigd Nederland binnen de ‘International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists’ (IFOMPT). Nathan is expert op het gebied van het klinisch redeneerproces gericht op het inschatten en voorkomen van ernstige complicaties na behandeling van de cervicale wervelkolom. Hij geeft presentaties en masterclasses over dit onderwerp over de hele wereld en op verschillende universiteiten/hogescholen en was betrokken bij meer dan 10 wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp.

Inschrijven

Prijs
€ 250,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
17/02/2022 - 09:00-17:00