Bicepspathologie in de schouder: van wetenschap naar praktijk

Bicepspathologie in de schouder: van wetenschap naar praktijk:

In de schouderrevalidatie gaat pathologie van de biceps vaak gepaard met veel pijn en een moeilijke progressie. In vergelijking met rotator cuff pathologie is de biceps minder onderzocht en dus ook minder gekend. Tijdens deze cursus wordt eerst stilgestaan bij de meest recente inzichten omtrent de functie van de biceps. Is het caput longum belangrijk in de biomechanica en kinematica van de schouder of is deze structuur vooral een vervelende bron van pijn? Daarnaast worden verschillende aandoeningen gerelateerd tot de biceps besproken zoals SLAP-laesies, biceps tendinopathie, coracohumeraal impingement en de luxerende bicepspees. Er wordt besproken wat er in de literatuur gekend is omtrent het ontstaansmechanisme en behandeling. Naast de wetenschappelijke evidentie komt ook de praktijk aan bod met veel concrete handvaten voor het samenstellen en progressief opbouwen van oefenprogramma’s. Aangezien bicepspathologie vaak voorkomt in een sportieve populatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan sportspecifieke functionele oefentherapie om de schouder terug voor te bereiden op de sport.

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij  Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Bicepspathologie in de schouder: van wetenschap naar praktijk