Participatiegericht werken aan de hand van de ICF -Prof.dr.Dominique Van de Velde, Prof.dr.Patricia De Vriendt,Marieke Coussens,Stijn De Baets

Cursusdata: 28 en 29 mei 2021

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: Campus Ardoyen, IGENT Toren -Technologiepark-Zwijnaarde 15, 9052 Gent , Vergaderzaal 1.1 Hermann von Helmholtz

 

Inhoud:

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector om klinisch te redeneren, gezondheidsgegevens te ordenen en interdisciplinair te communiceren. Bovendien wordt participatie bij kinderen*, volwassenen* en ouderen* naar voor geschoven als primaire uitkomstmaat van een geslaagd revalidatietraject.

Participatie:

o    Wat is participatie? o    Het belang van participatie in de revalidatie. o    Participatie meten?

  •         Welke meetinstrumenten bestaan er?
  •          Het kiezen van het juiste instrument.
  •          Hands-on training van instrumenten bij   
  •  

                   •    Kinderen*  - YC-PEM                    •    Volwassenen *- GPS                    •    Ouderen* - BIA.

 

o    Doelen bepalen aan de hand van de instrumenten en implementatie in de klinische praktijk. o    Rapportage aan de hand van participatie en ICF.

ICF:

o    De ICF als denkkader in de revalidatie. o    Het gebruik van de ICF in de revalidatie. o    Valkuilen van de ICF: sterktes, voor- en nadelen. o    Het gebruik van de ICF browser. o    De link van ICF met andere modellen en systemen - link met BelRAI. o    Gebruik van ICF core sets

  •          Revalidatie, rugpijn, CVA, arbeid…*
  •          CP, Autisme, ADHD,…*
  •           geriatrie, depressie,…*

o    ICF in het ‘elektronisch patiëntendossier’.

Wat haal je uit de cursus:

Je begrijpt participatie in al zijn facetten, je kan participatie meten, je kan de resultaten van meetinstrumenten interpreteren en gebruiken om doelen te bepalen voor je interventie, je kan een functiegericht profiel opstellen op basis van de ICF en de core-sets en je kan ICF gebruiken in teamvergaderingen en in rapportage. Je kan een team aansturen om op basis van ICF en participatie te redeneren.

* Theorie wordt gezamenlijk aangeboden, de praktijksessies worden opgesplitst per leeftijdscategorie.

 

 

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Participatiegericht werken aan de hand van de ICF -Prof.dr.Dominique Van de Velde, Prof.dr.Patricia De Vriendt,Marieke Coussens,Stijn De Baets

Beschrijving

Docenten:

Prof Dr Dominique Van de Velde is ergotherapeut en studeerde in Karolinska institutet in Stockholm Zweden. Hij behaalde een doctoraat in de gezondheidswetenschappen aan UGent en is voltijds aangesteld aan UGent in de vakgroep revalidatiewetenschappen. Hij is gastprofessor in de faculteit bewegingswetenschappen aan KU Leuven en onderzoeker/lesgever aan de Arteveldehogeschool. De focus van zijn onderzoek ligt op participatie zoals het wordt gedefinieerd door de WHO in de International Classification of functioning disability and Health. Hij specialiseerde zich in het meten van participatie bij volwassenen.  Hij is co-voorzitter van de wetenschappelijke cel van het ICF platform Vlaanderen.

Prof.dr.Patricia De Vriendt is ergotherapeut en doctor in de Gerontologie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Arteveldehogeschool Gent.  Zij behaalde in 2012 haar doctoraat in de Gerontologie over het onderwerp van de cursus, met name over het gebruik én het nut van de ICF bij de evaluatie van de activiteiten van het dagelijks leven in geriatrie. Ze specialiseerde zich verder in assessment en het concept dagelijkse activiteiten bij verschillende (kwetsbare) doelgroepen, personen met chronische aandoeningen, dementie, Mild Cognitive Impairment, frailty, bewoners in woonzorgcentra.  Recentelijk startte ze ook onderzoek in de Eerste Lijn. Aan de UGent geeft ze les als gastprofessor in de cursus ‘advanced ergotherapie’ en begeleidt ze studenten bij hun masterproef. Zij is co-voorzitter van de wetenschappelijke cel van het ICF platform Vlaanderen.

Marieke Coussens genoot een  master opleiding ergotherapie aan de Universiteit of Alberta (Canada) en is momenteel halftijds werkzaam aan de opleiding ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool. Ze combineert deze betrekking met een doctoraat aan de Faculteit Geneeskunde, Vakgroep Revalidatiewetenschappen. Ze focust zich in haar onderzoek op participatie bij jonge kinderen met ADHD en/of DCD en/of ASS. Daarnaast heeft ze een privé praktijk waarbij ze vooral jonge kinderen begeleidt. Dit geeft haar de mogelijkheden om zowel theorie als praktijk te combineren.

Stijn De Baets studeerde af als ergotherapeut in 2007. Hij heeft een uitgebreide expertise in de aanpak en het adviseren van jongeren en volwassenen met uiteenlopende fysieke problematieken. Stijn voert momenteel een doctoraatsonderzoek uit aan de Universiteit Gent, binnen de vakgroep Revalidatiewetenschappen met als onderwerp “het in kaart brengen van de participatie bij personen met het ‘Ehlers-Danlos’ Syndroom”. Binnen dit project wordt de focus gelegd op verschillende participatiegebieden. Als eerste element is er de arbeidsparticipatie, met de “Functional Capacity Evaluation” als speerpunt; tevens wordt er aandacht besteed aan de sociale participatie van personen met een chronische aandoening. Stijn studeerde eveneens een Master in het Management en beleid van de Gezondheidszorg. Naast zijn betrekking aan de Universiteit Gent, is Stijn ook docent & onderzoeker binnen de bacheloropleiding Ergotherapie aan de Arteveldehogeschool, actief binnen verschillende internationale projecten, en voorzitter van het OKE (Ondersteunings- en kenniscentrum Ergotherapie), werkcel binnen Ergotherapie Vlaanderen. Meer info omtrent zijn onderzoek en publicaties kan u via deze link terugvinden: https://biblio.ugent.be/person/802000566474  of via https://www.linkedin.com/in/stijndeb

Inschrijven

Prijs
€ 430,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)
28/05/2021 - 09:00-17:00
29/05/2021 - 09:00-17:00