Meerdaagse cursus handtherapie: een evidence en practical based multidisciplinaire benadering - meerdere lesgevers, coördinatie Paul De Buck

Cursusdata: start op 12 september 2020- 7 dagen

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie: 24 punten- aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Locatie: LocatieCampus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent (inrit via Corneel Heymanslaan) Gebouw B3, leslokaal  5.3

Inhoud

Het doel van deze meerdaagse cursus is om de deelnemers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) een allround inzicht te geven over de verschillende facetten van handtherapie, gaande van conservatieve behandelingen tot postoperatieve nabehandelingen van eenvoudige tot complexere pathologieën. De deelnemers zullen een grondige onderbouwing krijgen via zelfstudie en presentaties van verschillende collega’s uit het werkveld. Niet enkel handtherapeuten maar ook ervaren handchirurgen zullen worden ingeschakeld voor de nodige kennisoverdracht. Deze meerdaagse cursus poogt een praktische benadering te verschaffen voor verschillende pathologieën, met het leren herkennen van symptomen, correct objectief evalueren en het best mogelijke behandeltraject te starten.  Met andere woorden een combinatie van Evidenced Based Medicine en Evidenced Based Practice en praktisch onderricht bij verschillende topics, zijnde o.a. Dupuytren, handoedeem, litteken behandeling, flexorpees en extensorpees letsels, fracturen, wekedelen trauma, polsklachten, artrose en reuma, Carpaal tunnel syndroom en evaluatiemethoden. De 6 lesdagen worden afgesloten met een snijzaal dag waar handchirurgen verschillende operatietechnieken zullen demonstreren in combinatie met anatomisch onderricht. 
Op de eerste lesdag zal een theoretische toets afgenomen worden om te peilen naar de voorkennis van de deelnemers. Dit geeft de opleiders en de deelnemers zelf een inzicht waar ze staan.
Om deze cursus meer lading te geven en ervoor te zorgen dat de nieuwe geleerde kennis echt geassimileerd wordt zal op de 6de cursus dag een toets georganiseerd worden welke verplicht is (naast 90 procent aanwezigheid) om het attest te ontvangen (met vermelding voldaan aan de opleidingscriteria).
Via deze weg kunnen de deelnemers achteraf aantonen dat zij een betere kennis hebben van handletsels en een betere zorg kunnen leveren. Dit kan een start zijn als beginnend handtherapeut of een grondige heropfrissing en actualisering van de kennis voor reeds actieve handtherapeuten.

Cursus Data:

Zaterdag 12 september 2020

Zaterdag 10 oktober 2020

Zaterdag  14 november 2020 Campus UZ Gent)

Zaterdag 12 december 2020

Zaterdag 16 januari 2021

Zaterdag 27 februari 2021

Zaterdag 29 mei 2021 (Anatomiezaal: ingang 23-gebouw PAD, Neem de zij-ingang met de trappen naar beneden)

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Meerdaagse cursus handtherapie: een evidence en practical based multidisciplinaire benadering - meerdere lesgevers, coördinatie Paul De Buck

Volzet (wachtlijst)

Inschrijven

Prijs
€ 1.500,00
12/09/2020 - 09:00-17:00
10/10/2020 - 09:00-17:00
14/11/2020 - 09:00-17:00
12/12/2020 - 09:00-17:00
16/01/2021 - 09:00-17:00
27/02/2021 - 09:00-17:00
29/05/2021 - 09:00-17:00