Fysieke activiteit bij tieners met motorische stoornissen: toepassingen op coördinatie- ontwikkelingsstoornis (DCD en comorbide problemen) en cerebrale parese (CP niveaus I-II)

Uit recente studies blijkt dat de algemene fitheid bij kinderen achteruit gaat. Er wordt aangeraden om meer te bewegen maar we zien dat dit voor kinderen met een motorische beperking niet evident is. Deze navorming start met een korte uitleg over fysieke fitheid, fysieke activiteit, enkele meetinstrumenten en trainingsprincipes. Het grootste deel van de dag zoomen we in op de barriëres die we ondervinden bij tieners met een coördinatie- ontwikkelingsstoornis ook gekend als DCD (en comorbiede problemen) of met cerebrale parese (CP) (Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem niveaus I en II). We zoeken naar oplossingen, gaan dieper in op gedragsveranderingen en bespreken voorbeelden vanuit de praktijk. In de namiddag gaan we aan de slag met eigen casussen.

Leerdoelen

1. De deelnemer kent de voordelen en beperkingen van meetinstrumenten voor fysieke activiteit/fitheid

2. De deelnemer heeft inzicht in verschillende aspecten van gedragsverandering

3. De deelnemer heeft de attitude om bij elke patiënt de fysieke activiteit in kaart te brengen

Doelgroepen

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten, Bewegingswetenschappers of leerkrachten LO die met deze populatie werken, Ouders van een kind met een motorische stoornis.

 

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie: aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Fysieke activiteit bij tieners met motorische stoornissen: toepassingen op coördinatie- ontwikkelingsstoornis (DCD en comorbide problemen) en cerebrale parese (CP niveaus I-II)

Inschrijven

Prijs
€ 230,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)