Participatiegericht werken bij jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS! Is dit wel een haalbare kaart?

Multidisciplinaire teams, werkzaam binnen een CAR, CLB, COS, CGG, K-dienst of referentiecentrum zijn verantwoordelijk voor diagnostiek en interventie bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Medewerkers van deze teams staan tegenwoordig voor heel wat uitdagingen! Het implementeren van het biomedisch psychosociaal model (ICF), familie- en cliëntgericht werken, interventies die als ultieme doel ‘participatie bevorderend’ zijn,... niet evident om dit allemaal te realiseren binnen de huidige werkdruk. Deze studiedag heeft tot doel om jou als hulpverlener enkele inzichten mee te geven omtrent deze uitdaging. Kant- en klare kookboek recepten van hoe je nu concreet aan de slag moet, zijn niet de focus van deze dag. Ben je wel geïnteresseerd om je eigen interventies meer te richten op participatie of weet je niet goed hoe hiermee te starten? Of doe je dit reeds, maar heb je toch nog nood aan extra informatie of handvaten? Dan is deze studiedag iets voor jou! Kortom, via deze studiedag proberen we je handvaten aan te reiken om cliënt- en familiegerichter aan de slag te gaan, zodat je op die manier de participatie van jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS kan faciliteren.

In de voormiddag focussen we op hoe jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS zelf hun participatie beleven. Ze geven ons inzicht in wat ze zelf belangrijk vinden. We zoomen ook in op de noden en wensen van hun ouders omtrent het faciliteren van ‘participatie’ van hun jonge (b)engels. We sluiten deze voormiddag af met de noden van de hulpverleners om participatiegerichter te werk te gaan. In de namiddag gaan we dieper in op de huidige participatie gerichte interventies. Wat zijn hun kenmerken? Hoe wordt dit aangepakt en wat is de meerwaarde hiervan? We sluiten deze studiedag af met concrete oefeningen die je zullen begeleiden om in je eigen setting/praktijk participatie gericht aan de slag te gaan.

Doelgroep: Deze studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is bij de begeleiding van kinderen met een extra zorgvraag. Wij denken hier in het bijzonder aan ondersteuners in het onderwijs, kaderend binnen het voormalig M-decreet, zorgleerkrachten, therapeuten binnen een CAR, CLB, COS, CGG, K-dienst of referentiecentrum en leden van ouderverenigingen.

 

9u00: Onthaal en koffie

9u30: Participatie deel 1

Hoe ervaren jonge kinderen met ADHD, ASS en/of DCD hun participatie?  Wat zijn de noden, wensen en percepties van ouders van jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS omtrent de participatie van hun kind?

10u45: Pauze

11u00: Participatie deel 2

Wat doen hulpverleners reeds omtrent participatiegericht werken? Wat zijn hun percepties en noden?

12u30: Middag pauze

13u30: Participatie deel 3

Principes van het participatie gericht werken zullen toegelicht worden

15u15: Pauze

15u30: Participatie deel 4

In dit laatste deel, nodigen we je uit om met de opgedane kennis aan de slag te gaan. Breng dus gerust je eigen casussen en verhalen mee.

16u30: Q&A.

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij  Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Participatiegericht werken bij jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS! Is dit wel een haalbare kaart?

Beschrijving

Marieke Coussens is werkzaam binnen de opleiding ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool. Ze combineert deze betrekking als postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Geneeskunde, Vakgroep Revalidatiewetenschappen (UGent). Ze focust zich in haar onderzoek op participatie bij jonge kinderen met ADHD, DCD en/of ASS. Daarnaast heeft ze een privé praktijk waarin ze vooral jonge kinderen en hun ouders begeleidt. Dit geeft haar de mogelijkheden om zowel theorie als praktijk te combineren.

Inschrijven

Prijs
€ 230,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)