Respiratoire kinesitherapie bij baby's en niet-coöperatieve kinderen

IC_RKB23
Nederlands

Gedurende deze 2-daagse vorming laten we experten aan het woord over een deeldomein van de respiratoire kinesitherapie bij baby’s en niet-coöperatieve kinderen. De cursus wordt gestart met een presentatie van een pediater over ontwikkeling, fysiologie en pathologie van het respiratoire stelsel bij het kind. Hierna komen kinesitherapeuten aan bod die dieper ingaan op behandeltechnieken zoals autogene drainage, verlengde drukkingen, correcte toediening van inhalatiemedicatie, IPV en hoe deze aangepast worden voor deze doelgroep.

Leerdoelen

1. de cursist kent/begrijpt de respiratoire fysiologie en pathologie eigen aan het (pasgeboren) kind;

2. de cursist kent/begrijpt de belangrijkste manuele technieken die worden toegepast bij respiratoire problemen van het kind;

3. de cursist kent/begrijpt het belang van correcte toediening van inhalatiemedicatie.

Doelgroep

Kinesitherapeuten

1ste dag:

09.00-12.30 u: Dr.Heidi Schaballie, pediater, UZ Gent      

13.30-17.00 u: Filip Van Ginderdeuren, kinesitherapeut UZ Brussel

2de dag:

09.00-12.30 u: Sara Bernaert, zelfstandig kinesitherapeut en lector UGent; Stijn Van Der Sypt, kinesitherapeut UZ Gent

13.30-17.00 u: Bruno Zwaenepoel, kinesitherapeut AZ Jan Palfijn

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie aangevraagd bij  Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen Respiratoire kinesitherapie bij baby's en niet-coöperatieve kinderen

Volzet (wachtlijst)