Neuro-entrapments in de schouder en heupregio: thoracic outlet syndroom (TOS) en piriformissyndroom (POS)

Het thoracic outlet syndroom (TOS) en het piriformissyndroom (POS) zijn aandoeningen met symptomen ten gevolge van compressie van neurogene en vasculaire structuren in de schoudergordel enerzijds en de gluteale regio anderzijds.

De oorzaak van deze syndromen kan van structurele en/of functionele aard zijn. Wanneer structurele pathologie vasculaire en/of ernstige neurogene symptomen veroorzaakt kan chirurgie aangewezen zijn. Eerder milde neurogene symptomen vragen een conservatieve aanpak. Tijdens deze cursus wordt je kort wegwijs gemaakt in de pathofysiologie van mineure en majeure zenuwletsels en de daaraan gekoppelde te verwachten bevindingen uit het klinisch onderzoek die als leidraad zullen dienen bij de keuze van verschillende behandelmiddelen.

Er is veel aandacht voor practica waarin zowel neurodynamische, articulaire en myofasciale onderzoeks- en behandeltechnieken worden aangeleerd en/of opgefrist.

LEERDOELEN

1. Herkennen van ‘true’ TOS/POS en potentiële rode vlaggen die onmiddellijke terugverwijzing nodig maken.

2. Evaluatie van ‘disputed’ TOS/POS met vooral focus op mineure neurogene laesies: functie- en provocatietesten.

3. Management van patiënten met ‘disputed’ TOS/POS.

DOELPUBLIEK

Kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers, art-specialisten

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. Acrehab - DV.O103194 (onder voorbehoud)

Accreditatie aangevraagd bij  Pro-Q-Kine

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Neuro-entrapments in de schouder en heupregio: thoracic outlet syndroom (TOS) en piriformissyndroom (POS)