‘De Hand Binnenstebuiten’ Meerdaagse navorming Handtherapie: Een evidence en practical based multidisciplinaire benadering (Module 2)

Cursusdata: start op 15/09/2023 - Totaal 10 dagen en 1 stage dag (48 PQK accreditatiepunten in totaal) in 2 verplichte modules die aansluitend gevolgd moeten worden, u dient echter apart in te schrijven voor elke module en elke module is apart geaccrediteerd.

Onze cursussen gaan standaard door van 09.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld. Opgelet de 4e cursusdag start om 08.00 uur.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting (goedgekeurd). ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina. Update: Deze specifieke navorming heeft recht op steun vanuit de KMO-Portefeuille.

Inhoud meerdaagse navorming handtherapie:

De deelnemers (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) zullen door deze allround navorming handtherapie een heel brede kennis krijgen over de verschillende facetten van handtherapie, gaande van conservatieve behandelingen tot postoperatieve nabehandelingen, van eenvoudige tot complexere pathologieën. Gedurende 10 lesdagen en 1 stagedag zullen de deelnemers een grondige onderbouwing krijgen via zelfstudie en presentaties van verschillende collega’s uit het werkveld. Niet enkel handtherapeuten (kinesitherapeuten en ergotherapeuten) maar ook ervaren handchirurgen zullen worden ingeschakeld voor de nodige kennisoverdracht. Deze meerdaagse navorming poogt een praktische benadering te verschaffen voor verschillende pathologieën, met het leren herkennen van symptomen, correct objectief evalueren, en op basis van het klinisch redeneren het best mogelijke behandeltraject te bepalen. Met andere woorden een combinatie van Evidenced Based Medicine, Evidenced Based Practice en praktische oefeningen over verschillende topics.

Deze cursus is in de eerste plaats gericht op kinesitherapeuten en ergotherapeuten, zonder of met enige ervaring in handrevalidatie. Op de eerste lesdag zal een theoretische toets afgenomen worden om te peilen naar de voorkennis van de deelnemers. Dit geeft de opleiders en de deelnemers een inzicht  van het kennisniveau. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe geleerde kennis echt geassimileerd wordt zal op het einde van module 2 een openboek examen georganiseerd worden. Een minimum score van 70% op het openboek examen (er is een herkansing mogelijk), een aanwezigheid van 90%, en een afgewerkte stage zijn nodig om een cursuscertificaat te ontvangen.  Via deze weg kunnen de deelnemers achteraf aantonen dat zij een betere kennis hebben van handletsels en betere zorg kunnen leveren. Dit kan een start zijn als beginnend handtherapeut of een grondige heropfrissing en actualisering van de kennis voor reeds actieve handtherapeuten.

Inhoud module 2:

In module 2 wordt gestart met een basis klacht bij musculoskeltale klachten, m.n. pijn. In een verlengde hiervan worden ook complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) en neuropatische pijn bij carpaal tunnel syndroom behandeld. Dit zijn twee complicaties die kunnen optreden bij trauma’s van de hand. In de daaropvolgende 2 lesdagen komen dan ook de traumatische handletsels aan bod. De chirurgische behandeling en de revalidatie van fracturen en peesletsels worden uitvoerig besproken. Theorie wordt afgewisseld met praktijk. Deze nieuwe kennis en vaardigen, gecombineerd met de kennis uit de 1e module, stellen je instaat deze letsels goed te behandelen.

Bij de start van de voorlaatste navormingsdag vindt een openboek examen plaats. Met de kennis die de deelnemer dan heeft opgedaan wordt het vervolg van de dag fantastisch. Een hele dag zullen de deelnemers onder begeleiding van ervaren handchirurgen dissectieles krijgen van de hand. De anatomie wordt toegelicht doormiddel van operatieve technieken bij de in de cursus behandelde pathologieën. De laatste navormingsdag omvat een workshop over hand- en vingerspalken. Spalken zijn een onmisbaar onderdeel als het aankomt op de behandeling van hand pathologieën. De deelnemer leert zelf eenvoudige spalken te maken en doet kennis op omtrent de aanpassing van bestaande spalken. Deze laatste dag zal mogelijks op verplaatsing in Antwerpen doorgaan.

Met andere woorden de hand en de nieuwe kennis worden binnenste buiten gedraaid!

Leerdoelen:

1. Krijg een beter inzicht in de trauma mechanismen en de daarbij gepaard gaande weke delenletsels en hun bijkomende gevolgen op de revalidatie;

2. Leer een goed en specifiek onderzoek uitvoeren bij carpaal tunnel syndroom;

3. Leer carpaal tunnel syndroom correct behandelen;

4. Verwerf een verbeterd klinisch redeneren waardoor je breuken en peesletsels in de hand correct leert behandelen;

5. Leer aangepaste en betere oefentherapie geven voor fracturen en peesletsels van de hand en pols;

6. Leer eenvoudige spalken voor de hand te maken of aan te passen.

Doelgroepen:

Kinesitherapeuten, Ergotherapeuten

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

‘De Hand Binneste Buiten’ Meerdaagse navorming Handtherapie: Een evidence en practical based multidisciplinaire benadering (Module 2)

Volzet (wachtlijst)